تعویض پنجره/بازسازی پنجره/تعویض در و پنجره/وض کردن پنجره/پنجره دوجداره/

تعویض پنجره قدیمی با دوجداره 

چرا پنجره قدیمی را تعویض کنیم ؟ 

چجوری پنجره قدیمی را تعویض کنیم ؟

هزینه تعویض پنجره چقدر است ؟ 

مزایا و معایب تعویض پنجره 

تمامی ما تا الان با این قبیل سوالات مواجه شده ایم یا به گوشمان خورده است 

بیایید تا با هم این سوالات را بررسی کنیم 

فهرست مطالب

تعویض پنجره بازسازی پنجره کیاوین پنجره پنجره کیاوین بازسازی یک روزه بازسازی در یک روز تعویض یک روزه تعویض در یک روز تعویض پنجره در یک روز بزسازی پنجره در یک روز تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی در یک روز بازسازی پنجره قدیمی در یک روز تعویض پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی با جدید تعویض پنجره قدیمی با جدید تعویض پنججره قدیمی با دوجداره بازسازی پنجره قدیمی با دوجدراه نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره روش بازسازی پنجره قدیمی روش تعویض پنجره قدیمی قیمت بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره قدیمی انجام بازسازی پنجره قدیمی انجام تعویض پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره بازسازی پنجره کیاوین پنجره پنجره کیاوین بازسازی یک روزه بازسازی در یک روز تعویض یک روزه تعویض در یک روز تعویض پنجره در یک روز بزسازی پنجره در یک روز تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی در یک روز بازسازی پنجره قدیمی در یک روز تعویض پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی با جدید تعویض پنجره قدیمی با جدید تعویض پنججره قدیمی با دوجداره بازسازی پنجره قدیمی با دوجدراه نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره روش بازسازی پنجره قدیمی روش تعویض پنجره قدیمی قیمت بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره قدیمی انجام بازسازی پنجره قدیمی انجام تعویض پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره بازسازی پنجره کیاوین پنجره پنجره کیاوین بازسازی یک روزه بازسازی در یک روز تعویض یک روزه تعویض در یک روز تعویض پنجره در یک روز بزسازی پنجره در یک روز تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی در یک روز بازسازی پنجره قدیمی در یک روز تعویض پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی یک روزه بازسازی پنجره قدیمی با جدید تعویض پنجره قدیمی با جدید تعویض پنججره قدیمی با دوجداره بازسازی پنجره قدیمی با دوجدراه نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره روش بازسازی پنجره قدیمی روش تعویض پنجره قدیمی قیمت بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره قدیمی انجام بازسازی پنجره قدیمی انجام تعویض پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان

منظور از تعویض پنجره چیست ؟ 

جابجا کردن و عوض کردن یک پنجره را با یک پنجره بهتر و مناسب تر که به ظور کلی تعویض پنجره فلزی قدیمی با پنجره های دوجداره است .

پنجره های قدیمی از خیلی از جهات امروزه منسوخ شده اند و صرفه اقتصادی خوبی ندارند 

با توجه به افزایش روز افزون قیمت حامل های انرژی و اتلاف انرژی بسیار بالای پنجره های قدیمی خسارت اقتصادی بالایی ببار می آورند 

شاید درک این مسئله به عنوان یک لطمه و خسارت بسیار سخت باشد اما با یک مثال ساده این موضوع کاملا مشخص میشود 

پنجره های قدیمی قیمت ارزان تر و پایین تری نسبت به پنجره های جدید و پنجره های دوجداره دارند 

تعویض پنجره ارزان

اما این به معنی صرفه اقتصادی است ؟

پنجره دوجداره به علت عایق بودن نسبت حرارت از خروج هوای گرم از خانه جلوگیری میکند 

همین موضوع باعث کاهش اتلاف انرژی و کاهش هزینه ها میشود 

در کنار این موضوع پنجره دوچداره با با مقاوممت بالایی که در برابر عوامل خارجی مانند باران و نور خورشید دارد عمر مفید و بسیار زیادی نسبت به پنجره های قدیمی دارد 

تعویض پنجره پنجره پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض و بازسازی پنجره تعویض پنجره های قدیمی بازسازی پنجره های قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجرره قیمت بازسازی پنجره هزینه بازسازی پنجره چقدر است هزینه بازسازی پنجره چقدر است تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران روش تعویض پنجره روش بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره روش تعویض پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی
تعویض پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره روش بازسازی پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه تعویض پنجره قدیمی نحوه بازسازی پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی قیمت تعویض پنجره قدیمی پنجره دوجداره در تهران تعویض پنجره قدیمی در تهران بازسازی پنجره قدیمی در تهران تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره روش بازسازی پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه تعویض پنجره قدیمی نحوه بازسازی پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی قیمت تعویض پنجره قدیمی پنجره دوجداره در تهران تعویض پنجره قدیمی در تهران بازسازی پنجره قدیمی در تهران کیاوین تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره روش بازسازی پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه تعویض پنجره قدیمی نحوه بازسازی پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی قیمت تعویض پنجره قدیمی پنجره دوجداره در تهران تعویض پنجره قدیمی در تهران بازسازی پنجره قدیمی در تهران کیاوین تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
⭐09122290149 ⭐

مزایای تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره 

 • کاهش هزینه مصرفی انرژی جهت تامین حرارت و برودت مورد نیاز ساختمان بدلیل عایق بودن درب و پنجره های دوجداره UPVC
 • عایق صوتی بسیار قوی درب و پنجره دوجداره
 • عایق در برابر نفوذ گرد و غبار و دود 
 • مقاومت در برابر نفوذ آب باران
 • عدم تغییر رنگ و حالت در برابر تابش اشعه خورشید
 • دوام و استحکام بالا و کاربرد زمانی طولانی
 • غیر قابل اشتعال در آتش سوزیها
 • مقاوم در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی و اکسیداسیون
 • قابلیت نصب انواع یراق آلات و تامین بازشوی مورد نیاز
 • قابلیت نصب شیشه های دوجداره و سه جداره
 • قابلیت بازیافت و عدم ایجاد آلودگی محیط زیست
 • نظافت بسیار آسان پنجره دوجداره به علت صاف و سیقلی بودن سطح آن
 • سهولت و سرعت در نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی
 • وزن کم پنجره دوجداره نسبت به آهنی و آلومینیوم
 • تنوع در انواع درب و پنجره و یراق آلات

تعویض پنجره های قدیمی فلزی شما با پنجره های دوجداره 

تصورات اشتباه راجب تعویض پنجره 

بسیاری از اشخاص با توجه به یک تصور اشتباه از تعویض پنجره خود داری میکنند 

این تصور به این شکل است که اشخاص فکر میکنند برای تعویض پنجره قدیمی نیاز به تخریب بنا و از بین بردن رنگ آمیزی ، گچ بری ، دیوار دارد ، همچنین زمان و هزینه ی بالایی دارد 

اما این تفکر کاملا اشتباه است 

 

انواع پروفیل بازسازی 

پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پروفیل لبه پروازی پروفیل تعویض لبه پروازی پنجره با پروفیل لبه پروازی قیمت پنجره بازسازی پنجره با پروفیل بازسازی لبه پروازی

پروفیل مخصوص بازسازی پنجره یا لبه پروازی

پهنای بال پروفیل بازسازی یا (لبه پروازی ) برای پروفیل ها مختلف می باشند معمولا پهنای بال  از 2 سانت تا 4.5 سانت میباشد این پروفیل بالی که دارندبرای پوشش فریم آهنی  قدیمی را گرفته و علاوه بر اینکه عایق بندی خوبی دارا میشود و ظاهری زیبا و شکیل به دیوار میدهد

 

پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پروفیل لبه پروازی پروفیل تعویض لبه پروازی پنجره با پروفیل لبه پروازی قیمت پنجره بازسازی پنجره با پروفیل بازسازی لبه پروازی
پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پروفیل فریم سش قیمت پروفیل فریم سش پروفیل بازسازی فریم سش قیمت پروفیل بازسازی فریم سش انواع پنجره بازسازی پنجره با پروفیل فریم سش انواع پنجره بازسازی قیمت انواع پنجره بازسازی انواع پروفیل بازسازی پنجره با پپروفیل بازسازی پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره

پروفیل سش فریم یا بازشو پنجره

پهنای بال پروفیل سش فریم 2 سانت بوده و از این نوع پروفیل برای بازسازی پنجره های قدیمی به upvc جاهایی که فاصله کم باشد از پروفیل سش فریم استفاده می شود

پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پروفیل فریم سش قیمت پروفیل فریم سش پروفیل بازسازی فریم سش قیمت پروفیل بازسازی فریم سش انواع پنجره بازسازی پنجره با پروفیل فریم سش انواع پنجره بازسازی قیمت انواع پنجره بازسازی انواع پروفیل بازسازی پنجره با پپروفیل بازسازی پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره
پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پنجره با فریم ممولین قیمت پنجره بازسازی قیمت بازسازی پنجره پروفیل بازسازی پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره پروفیل فریم مولین قیمت پنجره فریم کولین پنجره فریم مولین پنجره بازسازی فریم مولین انواع پنجره بازسازی

پروفیل مولیون یا وادار

پهنای بال پروفیل مولین یا وادار هم مثل پروفیل سش فریم 2 سانت میباشد.

این نوع پروفیل ها جاهایی مصرف میشود که کارفرما بخواهد درب یا پنجره به سمت بیرون باز شود

پروفیل پنجره بازسازی بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره پروفیل بازسازی قیمت پروفیل بازسازی انواع پروفیل بازسازی تعویض پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره انواع پروفیل بازسازی پنجره انواع پروفیل تعویض پنجره پنجره با فریم ممولین قیمت پنجره بازسازی قیمت بازسازی پنجره پروفیل بازسازی پنجره پروفیل تعویض پنجره قیمت پروفیل تعویض پنجره پروفیل فریم مولین قیمت پنجره فریم کولین پنجره فریم مولین پنجره بازسازی فریم مولین انواع پنجره بازسازی
برای محاسبه دقیق قیمت درب و پنجره دوجداره و دریافت پیش فاکتور ، ابعاد خود را از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره 09002290149 ارسال نمائید

مراحل تعویض پنجره های قدیمی 

بهترین نوع بازسازی پنجره های قدیمی کدام است؟

اقداماتی که باید قبل از تعویض پنجره بدون تخریب انجام داد : 

تعویض پنجره های قدیمی در کشور ما جایگاه مناسبی پیدا کرده است و با توجه به اهمیت انرژی و اقتصاد خانوارها در عصر امروز این امر روند رو به رشدی را دنبال می کند.

برای تعـویـض پنجره قدیمی ابتدا باید تصمیم بگیرید که چه نوع پنجره ای را قرار است جایگزین پنجره های قدیمی خود کنید برای مثال پنجره های یو پی وی سی مد نظر شماست یا پنجره های دوجداره الومینیومی.

تعویض پنجره قدیمی با upvc و یا الومینیوم تفاوت زیادی در روند کار ندارد و این فقط سلیقه شماست که مقدم بر کار است.

قدم بعدی در بحث تعویض پنجره های قدیمی انتخاب پروفیل مورد نظر است و نیاز به اگاهی شما از این موضوع دارد که ما در بخش مقالات به این ابهامات به صورت تحلیلی پاسخ داده ایم.

اندازه گیری ابعاد درب و پنجره تعویضی برای استعلام قیمت حدودی نیاز است وشما می توانید این اندازه گیری را قبل از تماس انجام دهید تا ما بهتر بتوانیم شما را راهنمایی کنیم فقط دقت کنید که برای اندازه گیری فریم اهنی دور درب و پنجره را در نظر نگیرید زیرا قرار نیست این بخش از دیوار جدا شود و پروفیل بازسازی به گونه ای طراحی شده است که در این فریم قاب شده و بعد از پیچ شدن اصولی عایق بندی و درزگیری می شود.

 

بعد از استعلام قیمت و توافق بین کارفرما و تیم کاری ما ، نصاب پنجره دوجداره در محل حاضر شده و ابعاد دقیق را گرفته و به تولیدی طرف قراداد تیم کاری کیاوین اعلام کرده و عملیات تولید انجام میشود.

از  کارفرما انتظار می رود تا محیط را برای تعویض پنجره قدیمی اماده کند البته تنها با خلوت کردن اطراف پنجره تعویضی همه چیز محیا میشود و بقیه موارد از برش پنجره اهنی تا نصب و عایق بندی به عهده تیم کاری ما می باشد.

تعویض پنجره قدیمی یک امر حیاتی است و تمامی افراد به اهمیت این موضوع پی برده اند با توجه به اینکه تعویض پنجره بدون تخریب انجام میشود برای بهره مندی از مزایای بی نظیر پنجره های دوجداره بهتر است این عملیات را انجام دهید.

برای تعویض درب و پنجره و حضور در محل سکونت یا اداره شما و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

 

تعویض پنجره پنجره پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض و بازسازی پنجره تعویض پنجره های قدیمی بازسازی پنجره های قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجرره قیمت بازسازی پنجره هزینه بازسازی پنجره چقدر است هزینه بازسازی پنجره چقدر است تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران روش تعویض پنجره روش بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره روش تعویض پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی پنجره قدیمی پنجره های دوجداره تعویض پنجره دوجداره بازسازی پنجره دوجداره نحوه تعویض پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره چگونه پنجره قدیمی را تعویض کنیم چگونه پنجره قدیمی را بازسازی کنیم تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان دوجداره پنجره تعویض پنجره تعویض قدیمی پنجره قدیمی تعویض تعویض پنجره قدیمی تعویض قدیمی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی پنجره تعویض پنجره بازسازی تعویض پنجره تعویض بازسازی بازسازی پنجره تعویض بازسازی تعویض پنجره تعویض بازسازی پنجره تعویض پنجره بازسازی پنجره بازسازی دوجداره پنجره دوجداره بازسازی بازسازی پنجره دوجداره بازسازی دوجداره پنجره دوجداره بازسازی پنجره دوجداره پنجره بازسازی پنجره بازسازی قدیمی
تعویض پنجره پنجره پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض و بازسازی پنجره تعویض پنجره های قدیمی بازسازی پنجره های قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجرره قیمت بازسازی پنجره هزینه بازسازی پنجره چقدر است هزینه بازسازی پنجره چقدر است تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران روش تعویض پنجره روش بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره روش تعویض پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی
تعویض پنجره پنجره پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض و بازسازی پنجره تعویض پنجره های قدیمی بازسازی پنجره های قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجرره قیمت بازسازی پنجره هزینه بازسازی پنجره چقدر است هزینه بازسازی پنجره چقدر است تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران روش تعویض پنجره روش بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره روش تعویض پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی پنجره قدیمی پنجره های دوجداره تعویض پنجره دوجداره بازسازی پنجره دوجداره نحوه تعویض پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره چگونه پنجره قدیمی را تعویض کنیم چگونه پنجره قدیمی را بازسازی کنیم تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره در یک روز پنجره پنجره کیاوین پنجره قدیمی پنجره فلزی قدیمی بازسازی پنجره در یک روز کیاوین بازسازی یک روزه پنجره تعویض یک روزه پنجره بازسازی یک روزه پنجره قدیمی تعویض یک روزه پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی هزینه بازسازی پنجره هزینه تعویض پنجره قیمت تعویض پنجره قیمت بازسازی پنجره تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران بازسازی انواع پنجره قدیمی تعویض انواع پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان

چرا تعویض پنجره قدیمی با دوجداره ضروری است ؟ 

ضرورت زمانی معنا پیدا می کند که با جای گزینی یک وسیله، مزایای زیادی حاصل می شود، در بحث تعویض پنجره قدیمی که یک دهه است رواج پیدا کرده است، بسیاری از معضلات پیش روی شما برطرف خواهد شد.

تصور کنید که در فصل بارش قرار دارید و پنجره های اهنی یا الومینیومی قدیمی بر روی ساختمان شما نصب است، بدون شک این نوع درب یا پنجره قادر به جلوگیری از نفوذ اب باران نخواهد بود، حال تصور کنید در فصل زمستان هستید و سرمای بیرون به راحتی وارد منازل شما می شود و هر چه شعله گاز را بالا می برید هیچ اثری مشاهده نمی کنید.

اگر بخواهیم معایب پنجره های اهنی یا الومینیوم قدیمی را نام ببریم به بیش از ده مورد می رسد و هزینه های زیادی که بر اثر هدر رفت انرژی ایجاد می کند بسیار زیاد است، اما راه حل پیش روی شما به مراتب صرفه اقتصادی بیشتری دارد. شما می توانید در یک روز کاری پنجره های قدیمی را با پنجره upvc تـعویـض کرده و به تمامی مشکلات پایان دهید.

یکی از مهمترین مزایای پنجره های دوجداره که به شدت در شهرها کارساز است؛ بحث عایق صوتی می باشد، که می تواند تا بالای نود درصد از نفوذ الاینده های صوتی و محیطی جلوگیری کند و به دلیل شیشه های دوجداره مجهز به گاز آرگون و ساختار ویژه پروفیل های یو پی وی سی این امکان وجود دارد که اسایش مطلق را برای شما به ارمغان آورد.

 

بسیاری از مردم تصور دارند که کار تعـویض درب و پنجره اهنی و قدیمی ممکن است زمان زیادی را از انها بگیرد، یا هزینه های بالایی را به انها تحمیل کند، در حالی که مکانیزم عملکردی به گونه ای طراحی شده است که تنها یک روز از زندگی را شما درگیر خواهد کرد و به دلیل پروفیل های ویژه بازسازی تقریبا هیچ خرابی نیز به بار نخواهد اورد.

تعویض پنجره در یک روز پنجره پنجره کیاوین پنجره قدیمی پنجره فلزی قدیمی بازسازی پنجره در یک روز کیاوین بازسازی یک روزه پنجره تعویض یک روزه پنجره بازسازی یک روزه پنجره قدیمی تعویض یک روزه پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی هزینه بازسازی پنجره هزینه تعویض پنجره قیمت تعویض پنجره قیمت بازسازی پنجره تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران بازسازی انواع پنجره قدیمی تعویض انواع پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان پنجره پنجره تعویض تعویض پنجره پنجره بازسازی بازسازی پنجره پنجره دوجداره دوجداره پنجره پنجره قدیمی قدیمی پنجره پنجره تعویض بازسازی پنجره بازسازی تعویض تعویض پنجره بازسازی تعویض بازسازی پنجره بازسازی تعویض پنجره بازسازی پنجره تعویض پنجره تعویض دوجداره پنجره دوجداره تعویض تعویض پنجره دوجداره تعویض دوجداره پنجره دوجداره تعویض پنجره
تعویض پنجره پنجره پنجره کیاوین تعویض پنجره قدیمی بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض و بازسازی پنجره تعویض پنجره های قدیمی بازسازی پنجره های قدیمی هزینه تعویض پنجره هزینه بازسازی پنجره قیمت تعویض پنجرره قیمت بازسازی پنجره هزینه بازسازی پنجره چقدر است هزینه بازسازی پنجره چقدر است تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران روش تعویض پنجره روش بازسازی پنجره کیاوین پنجره کیاوین تعویض پنجره بازسازی پنجره بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی پنجره قدیمی پنجره های دوجداره تعویض پنجره دوجداره بازسازی پنجره دوجداره نحوه تعویض پنجره روش تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره نحوه تعویض پنجره چگونه پنجره قدیمی را تعویض کنیم چگونه پنجره قدیمی را بازسازی کنیمپنجره نحوه تعویض پنجره نحوه بازسازی پنجره روش تعویض پنجره قدیمی روش بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره در یک روز پنجره پنجره کیاوین پنجره قدیمی پنجره فلزی قدیمی بازسازی پنجره در یک روز کیاوین بازسازی یک روزه پنجره تعویض یک روزه پنجره بازسازی یک روزه پنجره قدیمی تعویض یک روزه پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی هزینه بازسازی پنجره هزینه تعویض پنجره قیمت تعویض پنجره قیمت بازسازی پنجره تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران بازسازی انواع پنجره قدیمی تعویض انواع پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان
تعویض پنجره در یک روز پنجره پنجره کیاوین پنجره قدیمی پنجره فلزی قدیمی بازسازی پنجره در یک روز کیاوین بازسازی یک روزه پنجره تعویض یک روزه پنجره بازسازی یک روزه پنجره قدیمی تعویض یک روزه پنجره قدیمی بازسازی پنجره قدیمی تعویض پنجره قدیمی هزینه بازسازی پنجره هزینه تعویض پنجره قیمت تعویض پنجره قیمت بازسازی پنجره تعویض پنجره در تهران بازسازی پنجره در تهران بازسازی انواع پنجره قدیمی تعویض انواع پنجره قدیمی تعویض پنجره در تهران تعویض پنجره در اسلامشهر تعویض پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در واوان بازسازی پنجره در اسلامشهر بازسازی پنجره در تهران بازسازی پنجره قدیمی واوان تعویض پنجره قدیمی واوان

برخی سوالات راجب تعویض پنجره

آیا تعویض پنجره های قدیمی نیاز به تخریب دارد؟

بدلیل وجود فریم داخل دیوارو اینکه پنجره روی همان فریم قرار میگرید 

تعویض پنجره نیاز به هیچگونه تخریب و خرابی ندارد 

با تعویض پنجره، شکل ظاهری پنجره قدیمی تغییر پیدا نمی کند؟

در زمان طراحی نقشه برای پنجره های جدید 

شکل طاهری به نوعی طراحی میشوود تا نمای ساختمان حفظ شود 

میزان عایق بندی با تعویض پنجره قدیمی در برابر صوت چقدر است؟

با توجه به عایق بندی بالای درب و پپنجره لولایی 

کیاوین حداقل میزان عایق  بندی صوت را 70% در نظر میگیرد که تا 100% هم ممکن است برسد 

آیا رنگ شیشه های پنجره جدید را می توان تغییر داد؟

 رنگ شیشه های پنجره متناسب با درخواست شما و

رضایت دیگر ساکنین میتوان از شیشه ساده ، رفلاکس ، رنگی و … استفاده کرد 

آیا می توان تنها قسمت پایین و زیر کتیبه پنجره خم(قسمت مستطیل) را تعویض کرد و قسمت خم دست نحورده باقی بماند؟

بهتر این است که پنجره کامل تعویض گردد اما اگر بنا بر دلایلی مورد تایید کارفرما باشد میتوان تنها قسمت مستطیل شکل را تعویض کرد در این صورت قسمت خم به همان صورت قدیمی باقی میماند 

اندازه گیری پنجره ها توسط چه فردی انجام می گیرد؟

اندازه گیری پرسنل مجرب کیاوین انجام شده 

چرا که تمامی پروژه بر اساس همین اندازه ها انجام خواهد شد و نباید خطایی در آن باشد 

پنجره های ما رنگی است با تعویض پنجره ها نمای ساختمان تغییر نمی کند؟

یکی از مهمترین ویژگی های پنجره دوجداره رنگ پذیری آنن است یعنی 

شما میتوانید نمای بیرونی پنجره و پروفیل را متناسب برا رنگ نما انتخاب کنید 

ضایعات پنجره قدیمی را چکار می توان کرد؟

پنجره های فلزی و آلمینیومی قدیمی را میتوان به عنوان ضایعات به فروش رساند که همین باعث میشود قسمتی از هزینه ها جبران بشود 

شیشه های پنجره قدیمی هم باید دور ریخته شود 

تفاوت قیمت فاکتور تعویض پنجره قدیمی در شرکت ها و برندهای مختلف در چیست؟

علت این تفاوت میتواند در نحوه تولید و ابزار های تولید ، کیفیت تولید ، میزان گالوانیزه ممصرفی و … باشد 

پنجره دوجداره جدید قابلیت نصب هواکش را دارد؟

بیشتر برای پنجره های اشپز خانه تعبیه میشود 

در قسمتی از این پنجره ها پنل تهویه هوا در نطر گرفتته میشود 

تفاوت هزینه پنجره های خم و منحنی با پنجره های مستطیل شکل در چیست؟

هزینه های تعویض پنجره خم 

دقیق مانند پنجره های مستطیلی است 

تنها تفاوت اجرت خم پروفیل و شیشه مدل خم است 

تعویض پنجره های قدیمی چقدر زمان می برد؟

تعویض هر پنجره بین 1 تا 3 ساعت زمان میبرد

این تفاوت میزان زمان بدلیل وجود تنوع در ابعاد ، محل نصب ، شکل درب و پنجره و میزان برش پنجره قبلی است 

52 Comments

 1. بداغی

  سلام
  تعویض پنجره چقدر زمان میبره؟ و اینکه
  آیا در بازسازی پنجره تخریب هم دارید یا واقعا بدون تخریب هستش؟

  • KIAWIN

   سلام
   تعویض پنجره ها یک روزه انجام میشه و بازسازی درب و پنجره ها بدون تخریب و با کمترین ریخت و پاش و گرد و خاک هستش.
   نمونه های درب و پنجره های تعویض شده در سایت موجود هسش میتونید مشاهده کنید .

  • KIAWIN

   سلام بله تعویض و بازسازی درب و پنجره در تمامی نقاط تهران امکان پذیر هسش.
   تعویض پنجره قدیمی با دوجداره در کمترین زمان ممکن انجام میگردد.

 2. علیزاده

  سلام لطفا قیمت درب وپنجرهای بامتراژذیل باجنس وین تک چنده؟۲۷۰در۸۰ درب بالکن و۲۵۰در۸۷درب حمام، پنجره ۱۶۴طول در۱۳۰عرض و۱۷۰طول در۱۰۰عرض

  • KIAWIN

   سلام لطفا جهت استعلام قیمت پنجره با شماره های داخل سایت تماس بگیرید.
   کارشناسان مجموعه کیاوین در اسرع وقت پاسخگو شما هستند

   • فریدون صالحی

    باسلام ما تعویض پنجره انجام دادیم و کاملا راضی هستیم باتشکر از مجموعه و مدیریت فوق العاده ی این مجموعه

 3. محمد

  سلام خسته نباشید
  نحوه تعویض پنجره قدیمی بادوجداره upvc
  به چه صورتی هست ممنون میشم راهنمایی کنید

  • KIAWIN

   سلام وق بخیر
   در رابطه با نحوه تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره مامی توضیحات در سایت ارائه شده لطفا جهت مشاوره خرید و تعویض پنجره با شماره تماس های موجود در سایت تماس بگیرید.
   باتشکر

  • KIAWIN

   سلام
   بله تعویض پنجره معمولا بدون تخریب و در زمان کم انجام میشه.
   البته بستگی به نوع پنجره آهنی یا پنجره آلومینیومی قدیمی شما داره

 4. معتمدی

  سلام تعدادی پنجره قدیمی آهنی داریم و میخوام تعویض کنیم
  پیشنهاد شما برای تعویض پنجره چه برندی هستش و آیا پنجره برند وینتک و ویستابست هم کار میکنید

  • KIAWIN

   سلام
   بابت تعویض پنجره مطالب سایت و نمونه های اجرا شده در وب سایت مجموعه کیاوین رو میتونید مشاهده کنید .
   در مجموعه کیاوین پنجره با برند های ویستابست -وسنتک و هافمن نیز با رعایت تمامی استاندارد ها تولید میشه

  • KIAWIN

   سلام بله تعویض درب و پنجره های قدیمی با دوجداره بدون تخریب و در کمرین زمان امکارن پذیر هسش و نمونه های تعویض پنجره قدیمی آهنی با دوجداره در سایت موجود هستش .

  • KIAWIN

   سلام جهت تعویض پنجره های قدیمی با دوجداره معمولا فریم اصلی دور پنجره قبلی در جای خودش باقی میمونه ولی در صورت بازسازی پنجره معمولا پنجره قدیمی کاملا برداشته میشود

  • KIAWIN

   سلام تو مطالب وب سایت هم اشاره شده که تعویض پنجره به چند روش انجام میشه
   بستگی به جنس و مدل پنجره قبلی شرایط فرق میکنه

 5. مرادی

  سلام ما پنجره های خونه رو تعویض کردیم ولی باز مشکل داره و متاسفانه شخصی هم که کار رو انجام داده چند باری اومده ریگلاژ اینا کرده ولی همچنان مشکل داریم و سروصدا میاد و خوب عایق بندی نشده
  برای ریگلاژ بهتر پنجره چیکار باید بکنیم و اینکه شما می تونید زحمت بکشید نیرو ارسال کنید.

 6. مرادی

  سلام
  تعویض پنجره های آهنی با دوجداره upvc چقدر زمان میبره ؟

  آیا ضایعات پنجره های قبلی رو شما برمیدارین؟

  • KIAWIN

   سلام بله تعویض پنجره دوجداره در تهران و استان البرز در اسرع وقت با رعایت تمامی استاندارد ها انجام میشه

 7. ملیکا

  سلام مطالب سایتتون در رابطه با نحوه بازسازی پنجره های قدیمی با دوجداره بسیار کامل و عالی بود .

  ما یه ساختمون 5 طبقه داریم که میخواهیم پنجره هاش رو عوض کنیم
  بی زحمت نیرو ارسال کنید برای اندازه گیری پنجره ها

  • KIAWIN

   سلام سپاس از حسن توجهتون
   بی زحمت با شماره های داخل سایت تماس بگیرید تا پرسنل جهت اندازه گیری خدمتتون برسن

 8. کمالی

  سلام
  برای تعویض پنجره قدیمی آهنی با دوجداره چه مدت زمان میبره و اینکه آیا گرد و خاک و خرابکاری داره؟

  • KIAWIN

   سلام پروسه تعویض پنجره های قدیمی با دوجداره بستگی به تعداد و نوع پنجره ها داره ولی معمولا تعویض یک روزه انجام میشه و خرابکاری هم نداره

  • KIAWIN

   تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دوجداره توسط متخصصین این کار انجام میشود – برای این کار ابتدا پنجره قدیمی از کلاف فلزی خارج میشود سپس پنجره دوجداره به جای آن قرار میشگیرد

 9. علی حسنی

  سلام وعرض ادب

  سلام میشه پنجره upvc رو بروی پنجره فلزی قدیمی نصب کرد و پنجره قدیمی رو بذاریم کامل بمونه؟

  • KIAWIN

   سلام
   در تعویض پنجره های قدیمی معمولا کلاف پنجره قبلی باقی میمونه و پنجره دوجداره روی آن نصب میشه ولی در مواردی هم جهت بازسازی پنجره قدیمی کامل برداشته شده و پنجره جدید جایگزین میشه.

 10. بخشی

  سلام وقت بخیر

  ببخشیدبرای تعویض پنجره های قدیمی باپنجره دوجدارهupvcبودن یا نبودن فریم اصلی ملاک هست یا نه؟

  • KIAWIN

   بستگی به نوع پنجره موجود شرایط بازسازی و تعویض متفاوت هستش .
   باید توسط کارشناسان مجموعه بازدید بشه تا بهترین تصمیم اتخاذ بشه

  • KIAWIN

   سلام تمام مراحل تعویض پنجره تو مقاله بالا توضیح داده شده
   جهت مشاوره کاملتر با مجموعه ما تماس بگیرید

 11. ملکی

  هزینه تعویض پنجره قدیمی با دوجداره چقدر میشه و آیا تخریب داره ؟

  برای تعویض پنجره قدیمی با دوجداره چقدر زمان لازم هستش؟

  • KIAWIN

   هزینه تعویض پنجره به چند عامل بستگی داره
   از نوع پروفیل مصرفی گرفته تا ابعاد و نوع پنجره ها
   برای برآورد هزینه تعویض پنجره قدیمی با دوجداره با شماره های موجود در سایت تماس بگیری تا بهترین مشاوره را دریافت نمائید

 12. صادقی

  سلام شما پنجره وینتک هم دارید؟
  تعویض پنجره های قدیمی آهنی به چه صورت هستش؟
  آیا مشاوره و اندازه گیری هزینه داره ؟
  اندازه گیری به چه صورت هستش؟

  • KIAWIN

   سلام
   بله پنجره وینتک موجود هستش
   مراحل تعویض پنجره تو مقاله بالا کامل توضیح داده شده ولی جهت اطلاعات بیشتر میتونید با مشاورین مجموعه تماس بگیرید
   مشاوره کاملا رایگان هستش

  • KIAWIN

   سلام مراحل تعویض پنجره رو مطالعه فرمائید یا با مشاورین ما تماس بگیرید تا بهترین مشاوره رو خدمتتون ارائه بدن

 13. امیری

  سلام من تعداد5پنجره بر تعویض دارم می خواستم بدونم چند روز زمان می بره برای تعویضش

  • KIAWIN

   سلام زمان تعویض پنجره معمولا یک روز زمان میبره البته بسته به تعداد پنجره و نوع پنجره ها دارد ولی معمولا زمان تعویض یک روزه هستش

 14. سحر

  سلام بر تعویض پنجرهای قدیمی باید کسی اول بیاد برای مشاهده ونظریه یا لوزمی نداره

  • KIAWIN

   سلام جهت تعویض و بازسازی معمولا مشاورین ما به محل پروژه مراجعه میکنند
   یا اینکه عکس پنجره های موجود رو ارسال میکنید تا بهترین راهنمایی جهت تعویض پنجره رو دریافت کنید و در صورت نهایی شدن کارشناسان مجموعه برای اندازه گیری پنجره حضورا میان خدمتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *